Gør dig klar til internetbesparelse!

Hvad betaler du for dit internet lige nu? Ja, det ved du sikkert ikke engang, og dette er du ikke ene om. Der er mange danske forbrugere, som ikke kender til besparelserne, som hænger let tilgængeligt lige til at plukke. I stedet for at undersøge disse muligheder, betaler mange i stedet overpris for en internetydelse, som de ellers kunne have fået langt billigere andetsteds.

Jamen hvorfor? Ja, det har jeg også spurgt mig selv om, for det virker ikke videre gennemtænkt. Men sagen er den, at internetmarkedet er uoverskueligt og ikke særlig gennemsigtigt. Dette er naturligvis en fordel for selskaberne, for på denne måde kan de holde længere tid på kunderne, da disse ikke aner, hvorhen de skal skifte. Det er således nemmere for dem bare at blive ved den samme udbyder, og så bare betale noget mere for den samme ydelse. Underligt, men sandt! Der findes mange selskaber på internetmarkedet, og du kan se nogle af dem her på denne internetblogContinue reading Gør dig klar til internetbesparelse!